Forsiden

IngeniørUddannelsernes Pædagogiske Netværk (IUPN) er et netværkssamarbejde mellem følgende danske ingeniøruddannelsesinstitutioner: Danmarks Tekniske Universitet, Syddansk Universitet, VIA University College, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet.

 

Idéen med IUPN som et netværk er, at undervisere, uddannelsesansvarlige, ledere og andre, der har en rolle i udvikling af undervisning og læring indenfor dansk ingeniøruddannelse, skal kunne mødes i diskussioner og samarbejde i et forum, med fokus primært på pædagogiske og didaktiske metoder i ingeniøruddannelserne.

I netværket samles og styrkes en mangfoldighed af ekspertise, kompetencer og ressourcer indenfor forskning og udvikling af undervisning og læring i dansk ingeniøruddannelse.

 

IUPN har tre netværksgrupper i forbindelse med vores fokusområder: innovation, bæredygtighed og internationalisering.

Email:

iupn@iupn.dk

FAST AND

RELIABLE SERVICE